Członkowie Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA to organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą/na rzecz młodzieży, zlokalizowane na terenie całego województwa świętokrzyskiego.

Zasięg Sieci SYNERGIA

Fundacja „PEStka”

Adres: ul. Kościuszki 11/217, 25-310 Kielce
Strona internetowa: www.fundacjapestka.pl

Pestka jest kielecką fundacją, która działa od kwietnia 2012 r. Promujemy i wdrażamy ideę ekonomii społecznej. Prowadzimy Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie. Wspieramy również integrację sektora pozarządowego, m.in. jako członek Prezydium Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych, członek wspierający ogólnopolskiego społecznego ruchu Forum Współpracy Empowerment.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Adres: ul. Żeromskiego 36, 25-370 Kielce
Strona internetowa: www.centrumwolontariatu.eu

Jesteśmy stowarzyszeniem pośredniczącym między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. Przygotowujemy obie strony do współdziałania organizując szkolenia o aspektach prawnych i praktycznych pracy woluntarystycznej. Wspomagamy doświadczeniem, radą i inspirujemy do działania.

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Adres: ul. Parkowa 10, 28-200 Staszów
Strona internetowa: www.fundacjafarma.pl

Pasjonuje nas praca z młodymi ludźmi, którzy dzięki realizacji swoich projektów rozwijają się i zmieniają. Pasjonuje nas praca z dorosłymi, którzy dzięki naszym działaniom często zmieniają swój sposób postrzegania młodzieży i stają się sojusznikami w procesie ich społecznej aktywizacji.

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

Adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Strona internetowa: www.epi.org.pl

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet tworzy zespół młodych osób, które działają na rzecz młodzieży, jej aktywności i edukacji. Cel działania to szeroko rozumiane wspieranie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Adres: ul. Paderewskiego 29/3, 25-017 Kielce
Strona internetowa: www.fundacja-cel.pl

W naszych działaniach skupiamy się na szukaniu innowacyjnych rozwiązań, które skutecznie wpłyną na rozwój naszego lokalnego "Centrum Europy" - województwa świętokrzyskiego.

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

Adres: Zagórska 57/43, 25-344 Kielce
Strona internetowa: www.sepkalejdoskop.org

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP powstało w 2009 roku. Członkami stowarzyszenia są osoby, które na co dzień pracują z innymi bez względu na płeć lub wiek. Nasze szeregi zasilają osoby pełne pasji, kreatywności i chęci bycia aktywnym na każdej płaszczyźnie społecznego życia.

Fundacja Europomost

Adres: Bartków 68, 26-050 Zagnańsk
Strona internetowa: www.europomost.pl

Fundacja Europomost jest organizacją skupiającą ludzi przekonanych, że warto jest pracować dla dobra publicznego. W pracę na rzecz Fundacji zaangażowane są osoby mający pasje i chęć rozwoju oraz zmiany swojego otoczenia na lepsze. Misją Fundacji Europomost jest poprawa życia ludzi poprzez profesjonalną realizację działań społecznie użytecznych.

Stowarzyszenie Homo Politicus

Adres: ul. Zagórska 131, 25-346 Kielce
Strona internetowa: www.homopoliticus.org.pl

Stowarzyszenie Homo Politicus to organizacja działająca na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz propagowanie wartości demokracji lokalnej.

Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera

Adres: Klimontów 31, 28-340 Sędziszów
Strona internetowa: www.camposfera.pl

Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera działa od kwietnia 2013 roku. Jest to inicjatywa, która ma na celu stworzenie miejsca sprzyjającego spotkaniom oraz pogłębianiu dialogu międzynarodowego w woj. świętokrzyskim. Miejsca tolerancyjnego i kreatywnego.

Fundacja Ludzi Młodych - niedorosli.org

Adres: ul. Piłsudskiego 34/53, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Strona internetowa: www.niedorosli.org

Fundacja Ludzi Młodych - niedorosli.org to pozarządowa organizacja dobroczynna nazywana w skrócie niedorosli.org. Jesteśmy młodą i dynamiczną fundacją działającą na rzecz dzieci, młodzieży i ludzi młodych. Naszym celem jest walka o prawa dziecka, przeciwdziałanie dyskryminacji na tle wieku, zaangażowanie społeczne młodzieży i uskrzydlenie pokoleń młodych Polaków.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Adres: ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce
Strona internetowa: www.sir.com.pl

Stowarzyszenie  Integracja i Rozwój (SIR) jest organizacją pozarządową istniejącą od 2001 roku. Działalność SIR skupia się na prowadzeniu inicjatyw zmierzających do wspierania szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu świętokrzyskiego.

Fundacja Możesz Więcej

Adres: Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica
Strona internetowa: www.mozeszwiecej.org.pl

Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Fundacja Regionalis

Adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Strona internetowa: www.regionalis.org.pl

Fundacja Regionalis została powołana w 2006 roku w celu prowadzenia działań zmierzających do popularyzacji kultury, sztuki, edukacji, turystyki i regionalizmu oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"

Adres: Bałtów 55, 27-423 Bałtów
Strona internetowa: www.baltow.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym an celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w statucie. Powołane zostało 26 stycznia 2001 roku z inicjatywy 120 osób. Dzięki zaangażowaniu i determinacji liderów Stowarzyszenia, podupadająca wówczas gmina Bałtów odzyskała na nowo utracony niegdyś blask. Ideą Stowarzyszenia Bałt jest wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój gminy Bałtów oraz promocja jej walorów turystycznych.

Fundacja Studio TM

Adres: ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce
Strona internetowa: www.studiotm.org.pl

Fundacja Studio TM prowadzi Teatr Zbożowy, otaczając opieką artystyczną dzieci i młodzież uzdolnione aktorsko, tanecznie, muzycznie, plastycznie z różnych środowisk, także zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych powodów: biedy, bezrobocia, choroby.

Stowarzyszenie PROREW

Adres: ul. Wojska Polskiego 252/4, 25-205 Kielce
Strona internetowa: www.stowarzyszenieprorew.pl

Działalność Stowarzyszenia skupia się m.in. na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego, ale także poza jego granicami. Koncepcja założenia Stowarzyszenia wypłynęła od byłych studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których założeniem była pomoc osobom wykluczonym lub narażonym na wykluczenie społecznym.

Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK

Adres: Sudół 115, 27-400 Sudół
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Naszą misją jest inicjowanie działań, aby zaangażować  obywateli w życie publiczne, wolontariat i budowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Naszymi pomysłami chcemy stopniowo ożywiać przestrzeń kulturalno-społeczną w powiece ostrowieckim.

Stowarzyszenie "Razem dla Obrazowa"

Adres: Obrazów 120, 27-641 Obrazów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomysł stworzenia stowarzyszenia zrodził się z potrzeby mieszkańców naszej miejscowości by móc łatwiej realizować inicjatywy, pomysły związane z rozwojem społeczno - gospodarczym wsi Obrazów. Nazwa naszej organizacji mówi o tym, że chcemy integrować, jednoczyć ludzi, którzy pragną robić coś pożytecznego dla dobra siebie i innych.

Stowarzyszenie Spektrum Możliwości

Adres: ul. Spokojna 11, 26-085 Miedziana Góra
Strona internetowa: www.spektrummozliwosci.pl

Naszym celem jest zwiększenie spektrum możliwości mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w tym w szczególności dzieci i młodzieży. Cel ten realizujemy prowadząc akcje informacyjne na temat możliwości wyjazdów edukacyjnych, szkoleń oraz organizując akcje angażujące młodych ludzi w sprawy ich społeczności lokalnych i rozwijające ich umiejętności.

Stowarzyszenie „Młode Busko”

Adres: ul. Kościuszki 11/17, 28-100 Busko-Zdrój
Strona internetowa: www.mlodebusko.weebly.com

Stowarzyszenie "Młode Busko" to grupa ludzi, którą cechuje kreatywność, charyzma, konsekwencja w dążeniu do postawionych sobie celów oraz przede wszystkim miłość i przywiązanie do miasta Busko-Zdrój i Ponidzia. Wspieramy inicjatywy młodych ludzi, oraz wszelkie działania dążące do rozwoju miasta i regionu.