Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Adres: ul. Żeromskiego 36, 25-370 Kielce
Strona internetowa: www.centrumwolontariatu.eu

Jesteśmy stowarzyszeniem pośredniczącym między organizacjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy, a osobami, które tej pomocy pragną udzielić. Przygotowujemy obie strony do współdziałania organizując szkolenia o aspektach prawnych i praktycznych pracy woluntarystycznej. Wspomagamy doświadczeniem, radą i inspirujemy do działania.

Przedsięwzięcia Centrum mają bardzo szeroki zakres. Współpracuje ono z instytucjami o różnorakiej działalności, jak na przykład organizacje i placówki kulturalne, opiekuńcze, społeczne, sportowe, studenckie, ekologiczne.
Organizujemy i promujemy wydarzenia związane z tymi dziedzinami i pomagamy angażować wolontariuszy. Aktywizujemy młodzież, promując postawy aktywności obywatelskiej i społecznej. Potrzeby są ogromne i cały czas zapotrzebowanie na pomoc jest większe niż osób chętnych pomagać.
Centrum Wolontariatu, to także Regionalny Ośrodek Szkolący Programu „Młodzież w działaniu” na województwo świętokrzyskie i opolskie. Jest organizacją wysyłającą wolontariuszy na Wolontariat Europejski i regularnie gości wolontariuszy Programu Wolontariatu Długoterminowego.
W siedzibie Centrum mieści się jedyny w Polsce odział biblioteki Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Bierzemy czynny udział w staraniach do powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
Centrum Wolontariatu w Kielcach jest także członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jesteśmy także Organizacją Pożytku Publicznego.