Stowarzyszenie "JES - Jakość Energia Starachowice"

Adres: ul. Hauke Bosaka 2/76, 27-200 Starachowice
Strona internetowa: www.jes.org.pl

Misją Stowarzyszenia JES jest wyzwalanie energii Starachowiczan do aktywności obywatelskiej.