Fundacja Centrum Europy Lokalnej

Adres: ul. Paderewskiego 29/3, 25-017 Kielce
Strona internetowa: www.fundacja-cel.pl

W naszych działaniach skupiamy się na szukaniu innowacyjnych rozwiązań, które skutecznie wpłyną na rozwój naszego lokalnego "Centrum Europy" - województwa świętokrzyskiego.

Fundacja Centrum Europy Lokalnej powstała w 2010 r. Rok później realizowane były pierwsze projekty, które miały na celu zaktywizować społeczność lokalną w trzech gminach powiatu kieleckiego. Kolejne miesiące działalności nasycone były m.in. diagnozowaniem problemów społecznych i edukacyjnych z jakimi muszą mierzyć się mieszkańcy naszego województwa.
Przez trzy lata działalności Fundacja stała się prężnie działającą organizacją i z sukcesami realizuje projekty i inicjatywy skierowane do lokalnej społeczności nakierowane na rozwój kompetencji odpowiadających na zapotrzebowanie rynku pracy.
Przełomowym momentem w działalności Fundacji było nawiązanie współpracy międzynarodowej z organizacją Community Service Volunteers z Wielkiej Brytanii. Współpraca zaowocowała powstaniem projektu edukacyjnego transferującego wiedzę i innowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji zawodowej. Wkrótce współpraca międzynarodowa stała się istotną częścią działalności Fundacji.
Obecnie Fundacja stale współpracuje z organizacjami z Ukrainy, Gruzji, Włoch, Niemiec i Francji oraz podejmuje kolejne próby budowania trwałych relacji z podmiotami, których doświadczenie i "know how" może być wykorzystane przy realizacji inicjatyw służących rozwojowi regionu.
Aktywność Fundacji jest widoczna również poprzez członkostwo w licznych organizacjach: Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce, Federacja Forum Wiedzy, Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług zrzeszony w Konfederacji Lewiatan, Polska sieć Fundacji im. A. Lindh.