Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt"

Adres: Bałtów 55, 27-423 Bałtów
Strona internetowa: www.baltow.info

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „BAŁT”  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym an celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w statucie. Powołane zostało 26 stycznia 2001 roku z inicjatywy 120 osób. Dzięki zaangażowaniu i determinacji liderów Stowarzyszenia, podupadająca wówczas gmina Bałtów odzyskała na nowo utracony niegdyś blask. Ideą Stowarzyszenia Bałt jest wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój gminy Bałtów oraz promocja jej walorów turystycznych.

Stowarzyszenie jest inicjatorem uruchomienia parku tematycznego, poświęconego dinozaurom, których pierwsze tropy pojawiły się w Bałtowie niemal 150 mln lat temu. Przy wykorzystaniu walorów krajobrazowych miejsca, takich jak pobliskie lasy, rzeka i pagórki, istniejący dziś JuraPark Bałtów cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony turystów. Jego oficjalne otwarcie nastąpiło dnia 7 sierpnia 2004 roku.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową m.in.: kształcenie ustawiczne dorosłych, działalność domów i ośrodków kultury  i gospodarczą m.in.: wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, prowadzenie restauracji, działalność turystyczna i rekreacyjna.

Obecnie Stowarzyszenie organizuje wizyty studyjne z zakresu przedsiębiorczości społecznej, ekonomii społecznej, klasteringu oraz questingu.