Stowarzyszenie „Młode Busko”

Adres: ul. Kościuszki 11/17, 28-100 Busko-Zdrój
Strona internetowa: www.mlodebusko.weebly.com

Stowarzyszenie "Młode Busko" to grupa ludzi, którą cechuje kreatywność, charyzma, konsekwencja w dążeniu do postawionych sobie celów oraz przede wszystkim miłość i przywiązanie do miasta Busko-Zdrój i Ponidzia. Wspieramy inicjatywy młodych ludzi, oraz wszelkie działania dążące do rozwoju miasta i regionu.

Dla nas miasto Busko-Zdrój to miejsce specyficzne o olbrzymim niewykorzystanym potencjale. Jesteśmy organizatorem przedsięwzięć kulturalnych, zawodów sportowych oraz przedsięwzięć z zakresu marketingu terytorialnego. Zależy nam na motywowaniu ludzi w naszym wieku do aktywnego uczestnictwa w działalności samorządowej i kulturalnej na terenie naszego miasta i gminy, a w przyszłości i powiatu buskiego. Młode Busko za nadrzędny cel stawia sobie Przyszłość i Rozwój miasta Busko-Zdrój oraz Ponidzia.