Stowarzyszenie "Razem dla Obrazowa"

Adres: Obrazów 120, 27-641 Obrazów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomysł stworzenia stowarzyszenia zrodził się z potrzeby mieszkańców naszej miejscowości by móc łatwiej realizować inicjatywy, pomysły związane z rozwojem społeczno - gospodarczym wsi Obrazów. Nazwa naszej organizacji mówi o tym, że chcemy integrować, jednoczyć ludzi, którzy pragną robić coś pożytecznego dla dobra siebie i innych.

Stowarzyszenie powstało po to, by inicjować, wspierać i wykonywać działania na rzecz wszechstronneg i zrównoważonego rozwoju naszej miejscowości i jej mieszkańców.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • działalność na rzecz rozwoju wsi Obrazów poprzez wszystkie możliwe dopuszczone prawem metody,
 • inicjowanie i kierowanie działań społecznych, gospodarczych i edukacyjnych dzieci i osób dorosłych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
 • popularyzacja i promowanie wolontariatu,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego,
 • pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa dzieciom i młodzieży,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży uzdolnionej,
 • popieranie i wspomaganie inicjatyw mieszkańców,
 • wypoczynek dzieci i młodzieży, rozwój turystyki, krajoznawstwo,
 • aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi Obrazów, regionu sandomierskiego i województwa świętokrzyskiego,
 • praca na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, promowanie dziedzictwa kulturowego województwa świętokrzyskiego,
 • wspólnota polonijna.