Fundacja Europomost

Adres: Bartków 68, 26-050 Zagnańsk
Strona internetowa: www.europomost.pl

Fundacja Europomost jest organizacją skupiającą ludzi przekonanych, że warto jest pracować dla dobra publicznego. W pracę na rzecz Fundacji zaangażowane są osoby mający pasje i chęć rozwoju oraz zmiany swojego otoczenia na lepsze. Misją Fundacji Europomost jest poprawa życia ludzi poprzez profesjonalną realizację działań społecznie użytecznych.

Fundacja jest jednym z członków założycieli Federacji Edukacyjnej „FORUM WIEDZY”, Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych, Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA oraz członkiem Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce". W sferze naszych zainteresowań leżą m.in. przedsiębiorczość, wsparcie osób młodych oraz będących w trudnej sytuacji, podmioty ekonomii społecznej, szeroko pojęta nauka i wiedza, sieciowanie, wzmacnianie sektora pozarządowego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Misją Fundacji Europomost jest poprawa życia ludzi poprzez profesjonalną realizację działań społecznie użytecznych.
Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, takich jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Europejski Fundusz Społeczny, SWISS Contribution. Prowadzimy również działalność gospodarczą, z której wypracowywany zysk jest przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji.
Współpracujemy obecnie z NGO z terenu Ukrainy oraz Tadżykistanu. Jesteśmy również otwarci na kooperację z innymi krajami. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.