Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy Strawczyn

Adres: ul. Turystyczna 39, 26-067 Strawczynek
Strona internetowa: www.stowarzyszenie-irs.pl

Główną ideą Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy Strawczyn jest angażowanie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez działalność Stowarzyszenia udowadniamy, że można wpływać na pozytywną zmianę otaczającego nas świata.

Miejscem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności Gmina Strawczyn oraz region Świętokrzyski. Gmina Strawczyn ma bardzo bogatą przeszłość historyczną. To właśnie w Strawczynie urodził się Stefan Żeromski. Natomiast w miejscowości Oblęgorek znajduje się muzeum Henryka Sienkiewicza. Gmina Strawczyn posiada również bogate dziedzictwo przyrodnicze, piękne krajobrazy Gór Świętokrzyskich, w tym góry Perzowej, na której znajduje się Kapliczka Św. Rozalii. Niemal każdej miejscowości towarzyszą miejscowe legendy. Obecnie Gmina Strawczyn nieustannie się rozwija dzięki przeprowadzanym inwestycjom. Powstało Centrum Sportowo-Rekreacyjne, a także zalew. To bogate dziedzictwo motywuje nas do dbania o tradycję regionalną i dalszy rozwój naszej Gminy.

Stowarzyszenie Inicjatyw i Rozwoju Społecznego Gminy Strawczyn tworzą przede wszystkim młodzi ludzie. To właśnie dzięki takim osobom społeczeństwo może się rozwijać, zdobywać doświadczenie, dostrzegać problemy innych ludzi, a w konsekwencji poprawiać otaczający świat na lepsze. Każdy może zostać członkiem Stowarzyszenia, wymagamy tylko chęci do działania.