Stowarzyszenie Spektrum Możliwości

Adres: ul. Spokojna 11, 26-085 Miedziana Góra
Strona internetowa: www.spektrummozliwosci.pl

Naszym celem jest zwiększenie spektrum możliwości mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w tym w szczególności dzieci i młodzieży. Cel ten realizujemy prowadząc akcje informacyjne na temat możliwości wyjazdów edukacyjnych, szkoleń oraz organizując akcje angażujące młodych ludzi w sprawy ich społeczności lokalnych i rozwijające ich umiejętności.

Prowadząc nasze działania skupiamy się na terenach wiejskich, gdyż tam dostęp młodzieży do wiedzy jest najmniejszy, a co za tym idzie również aktywność pozostaje na niskim poziomie.

Prowadzimy Lokalne Centrum Wolontariatu skupiające obecnie 50 wolontariuszy, Biuro Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej, organizujemy również szkolenia dla wolontariuszy i organizacji pozarządowych.
Tworzymy sieć Niezależnych Animatorów Społecznej Aktywności działających samodzielnie w swoich miejscowościach.
Uczestniczymy w konsultacjach polityk i strategii dot. młodzieży w woj. świętokrzyskim. Jesteśmy członkiem Świętokrzyskiej Inicjatywy Na Rzecz Młodzieży.
W 2013 r. współorganizowaliśmy warsztaty w których wspólnie brali udział młodzieżowi liderzy i świętokrzyscy samorządowcy, oraz konferencję poświęconą aktywności społecznej młodzieży w naszym województwie.
Jako jedna z 3 organizacji z województwa braliśmy udział w projekcie wolontariatu długoterminowego. Organizujemy na wsiach czas wolny dla dzieci i młodzieży prowadząc spotkania integrujące, warsztaty i zajęcia sportowe.