Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera

Adres: Klimontów 31, 28-340 Sędziszów
Strona internetowa: www.camposfera.pl

Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju CampoSfera działa od kwietnia 2013 roku. Jest to inicjatywa, która ma na celu stworzenie miejsca sprzyjającego spotkaniom oraz pogłębianiu dialogu międzynarodowego w woj. świętokrzyskim. Miejsca tolerancyjnego i kreatywnego.

Fundacja skupia wokół siebie osoby, które widzą potrzebę podejmowania wszelkich działań w odpowiedzi na stale zachodzące w społeczeństwie zmiany. Szczególnie ważny jest dla nas rozwój terenów wiejskich. Dlatego też wspólnie dążymy do wygenerowania przestrzeni dla spotkań i wspólnych działań ukierunkowanych zarówno na rozwój ich uczestników jak również integrację społeczną. Ponadto ma ona służyć aktywizacji, umożliwiając podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych i społecznych.

Nasze cele chcemy osiągać poprzez realizację projektów m.in. z zakresu: edukacji, profilaktyki zdrowia, ochrony środowiska itp., w partnerstwach z gminami. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów z pomocą wolontariuszy zagranicznych, co pozwala uczestnikom rozwijać kompetencje interkulturowe.

W praktyce współpraca międzynarodowa oznacza możliwość wyjazdu, a także udział społeczności lokalnej w międzynarodowych projektach odbywających się na miejscu oraz goszczenie zagranicznych wolontariuszy w ramach workcampów (wolontariat krótkoterminowy) lub Wolontariatu Europejskiego.