Fundacja „PEStka”

Adres: ul. Kościuszki 11/217, 25-310 Kielce
Strona internetowa: www.fundacjapestka.pl

Pestka jest kielecką fundacją, która działa od kwietnia 2012 r. Promujemy i wdrażamy ideę ekonomii społecznej. Prowadzimy Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie. Wspieramy również integrację sektora pozarządowego, m.in. jako członek Prezydium Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych, członek wspierający ogólnopolskiego społecznego ruchu Forum Współpracy Empowerment.

Włączyliśmy się również w ogólnopolskie działania monitoringowe funduszy europejskich oraz jakości współpracy świętokrzyskich JST z NGO.

Nasze działania kierujemy też do młodzieży. Przy naszej Fundacji działa Akademia Młodzieży Odjechanej Kreatywnie. Umożliwiamy młodzieży przestrzeń do kreowania pomysłów oraz identyfikacji ważnych społecznie problemów. Wskazujemy innowacyjne i skuteczne metody ich rozwiązywania Chcemy wspierać młodzież w kreatywnym i odpowiedzialnym społecznie działaniu, prowadzić innowacyjne programy profilaktyczne przeciw przemocy i agresji. Jesteśmy na etapie wypracowywania narzędzi ułatwiających aktywizację zawodową młodych ludzi na rynku świętokrzyskim.