Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin „Bliżej”

Adres: ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec
Strona internetowa: www.stowarzyszenieblizej.pl

Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin "Bliżej" w Połańcu zostało utworzone w 2012 r. przez grupę energicznych kobiet, zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi połączonych ideą działania na rzecz lokalnego środowiska na polu oświaty, profilaktyki, kultury.

Zależy nam, aby młodzi ludzie rozwijali się, byli twórczy, kulturalni, realizowali swoje marzenia i plany, a dorośli byli dla nich wsparciem i wzorem.

Chcemy być bliżej dzieci i młodzieży, ich spraw, problemów i radości. W kręgu naszych zainteresowań znajduje się działalność charytatywna, rozwój kreatywności dzieci i młodzieży, upowszechnianie krajoznawstwa, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, a także promocja i organizacja wolontariatu. Chcemy również kształtować postawy aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Działania te kierujemy szczególnie do dzieci i młodzieży znajdującej się w trudniejszej sytuacji. Do tej pory zrealizowaliśmy trzy projekty skierowane do młodzieży i mieszkańców Połańca. Projekt "Wolontariusze wzmacniają organizacje" miał na celu stworzenie struktur wolontariatu w naszym stowarzyszeniu i jego promocję. Młodzież przeprowadziła w ramach swoich działań dwie gry terenowe promujące nasze miasto i okolice. Drugi projekt "Połaniec dla rodziny" zakładał budowanie i rozwijanie więzi i dobrych relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Chcieliśmy zainteresować rodziców i dzieci różnymi formami aktywnego wypoczynku.
Projekt miał na celu pokazanie nadrzędnej wartości rodziny oraz znaczenia zdrowych więzi i relacji pomiędzy ich członkami. Trzeci -„Rodzina w kręgu marzeń” nakłaniał młodzież do aktywnego poznawania świata młodości swoich dziadków i rodziców, a więc „podróż” do PRL – u. Wszystkie projekty zostały wysoko ocenione i dobrze przyjęte przez mieszkańców naszego miasta.