Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

Adres: Zagórska 57/43, 25-344 Kielce
Strona internetowa: www.sepkalejdoskop.org

Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP powstało w 2009 roku. Członkami stowarzyszenia są osoby, które na co dzień pracują z innymi bez względu na płeć lub wiek. Nasze szeregi zasilają osoby pełne pasji, kreatywności i chęci bycia aktywnym na każdej płaszczyźnie społecznego życia.

W naszej organizacji swoje miejsce znajdzie każdy kto ma choć odrobinę chęci do działania, od  zapalonego ekonomisty, po pełnego pomysłów pedagoga i psychologa, aż do  będącego zawsze w gotowości inżyniera ochrony środowiska. Do tej pory realizowaliśmy projekty mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży  (m.in.„Katharsis”) czy pozaformalnych sposób organizacji czasu wolnego dla młodych ludzi (m.in. „Wakacje bez prądu", „Warsztaty Montessori").  Poza tym głównym kierunkiem naszego działania jest: rozwijanie dialogu i integracji międzypokoleniowej (m.in. „Międzypokoleniowe spotkania przy stole”), wzmacnianie i organizowanie przestrzeni do aktywizacji społecznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego, biorąc pod uwagę każdą grupę wiekową (Kielecki Bank Czasu, Centrum Aktywności Lokalnej w gminie Pierzchnica), propagowanie i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej (Niepubliczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 w Mokrym Borze, gmina Mniów). Każde kolejne nasze projekty przynoszą nam oraz społeczności lokalnej znaczne korzyści, co daje inspirację do dalszych działań.