Stowarzyszenie Edukacja przez Internet

Adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Strona internetowa: www.epi.org.pl

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet tworzy zespół młodych osób, które działają na rzecz młodzieży, jej aktywności i edukacji. Cel działania to szeroko rozumiane wspieranie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem edukacji pozaformalnej i nieformalnej.

Młodzież w projektach EPI to nie tylko uczestnicy, ale także współrealizatorzy. Młodzi ludzie jako wolontariusze aktywnie pomagają w realizacji projektów, zyskują nowe umiejętności i zdobywają pierwsze doświadczenia niezbędne w budowaniu kariery zawodowej. Zadowolenie wolontariuszy potwierdza certyfikat „Dobry wolontariat” (2013).

Stowarzyszenie prowadzi także Regionalny Punkt  Eurodesk Polska. Eurodesk to europejska sieć informacji, to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. Konsultanci odpowiadają na pytania za pośrednictwem Internetu, telefonicznie i osobiście.