Stowarzyszenie Homo Politicus

Adres: ul. Zagórska 131, 25-346 Kielce
Strona internetowa: www.homopoliticus.org.pl

Stowarzyszenie Homo Politicus to organizacja działająca na rzecz rozwoju kultury obywatelskiej. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja lokalnych społeczności oraz propagowanie wartości demokracji lokalnej.

Stowarzyszenie powstało w 2013. Jego założycielami są absolwenci Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy działali i kierowali Studenckim Kołem Naukowym Homo Politicus. Widząc potrzebę dalszego rozwoju na szczeblu społecznym, oraz dbając o interes regionu świętokrzyskiego i Kielc, założyliśmy organizację pozarządową.

Nasze wartości:

  • W działaniach kierujemy się ideą społeczeństwa obywatelskiego, ideą partycypacji społecznej, ideą różnorodności, samorządności oraz pluralizmu.
  • Pojęcie Homo Politicus (dosłownie człowiek polityczny) tłumaczymy jako Świadomy Obywatel.

 

Stowarzyszenie przyjęło 3 główne działania na najbliższe lata:

  • Działania aktywizujące społeczności sąsiedzkie w Kielcach.
  • Praca z kieleckimi imigrantami w zakresie integracji i wsparcia doradczego.
  • Działania mające na celu wzrost aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców.