Powstały rekomendacje o sytuacji młodzieży dla instytucji rynku pracy

Celem projektu "Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego" jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowanie 1 zestawu rekomendacji dla instytucji rynku pracy (wśród nich m.in. organizacje pozarządowe, które widnieją w rejestrach np. instytucji szkoleniowych).

Czytaj dalej