Wnioski po "Antykonferencji o przyszłości regionu"

29 kwietnia na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach odbyła się "Antykonferencja o przyszłości regionu", czyli debata w konwencji "open space" o przyszłości województwa.

Wydarzenie było refleksją nad obecną sytuacją gospodarczą i demograficzną regionu oraz potencjalnymi kierunkami jego rozwoju. Spotkanie było nieformalne i przebiegało w luźnej atmosferze: ponad podziałami, spoza biurek i bez garniturów.

W wydarzeniu uczestniczyli ludzie, którym przyszłość regionu leży na sercu, około 90 osób z całego województwa. Byli to uczniowie, wolontariusze, społecznicy, pasjonaci, prezesi organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele samorządów różnych szczebli… W takim gronie dyskusje były niezwykle inspirujące i dynamiczne. Władze publiczne reprezentowali: Poseł na Sejm RP, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodnicząca Rady Miasta Kielce, Radni Miasta Kielce.

Na spotkaniu odbyła się projekcja filmu z pomysłami na rozwój regionu, które udostępniali użytkownicy Facebooka. Uczestnicy wydarzenia zgłosili 12 tematów do dyskusji dotyczących gospodarki, kultury, infrastruktury, aktywności młodzieży, banku pomysłów, rynku pracy, turystyki, promocji w Internecie oraz aktywności obywatelskiej. Po spotkaniu powstał raport, który trafił do wszystkich uczestników. Najciekawszymi wnioskami były:

 • ● stworzenia maksymalnie 2-3 specjalizacji regionu rozwój branż z tej specjalizacji,
 • ● warto stworzyć międzyregionalny program wymiany młodzieży,
 • ● zaproponować publicznym rozgłośnią, puszczanie w ciągu dnia określonej ilości piosenek od wykonawców regionalnych, spowoduje to rozwinięcie lokalnego rynku muzycznego,
 • ● należy powrócić do koncepcji utworzenia linii kolejowej z Buska do Krakowa i Tarnowa oraz rewitalizacja istniejącej linii Kielce - Busko; spowoduje to zwiększenie atrakcyjności, najbardziej turystycznego miasta w regionie - dzięki temu rozwiniemy coś, co już się sprawdziło,
 • ● trzeba skoordynować transport regionalny (prywatne busy, kolej, komunikacja miejska, trasy rowerowe, spójny system przesiadkowy),
 • ● warto stworzyć wyspecjalizowanego instytutu/ centrum współpracy zagranicznej,
 • ● można wprowadzić walutę lokalną jako sposób na rozwój firm poprzez zwiększenie obrotu i zdobycie stałego, lojalnego klienta,
 • ● trzeba stworzyć bank zbierania informacji, aby korzystać z  dobrych praktyk innych krajów,
 • ● warto stworzyć system wsparcia i kształcenia liderów młodzieżowych,
 • ● w celach promocyjnych można stworzyć grę komputerową obsadzona w realiach woj. świętokrzyskiego,
 • ● trzeba tłumaczyć dokumenty urzędowe na "ludzki język".

Organizatorzy wydarzenia będą monitorować postępy i wdrażanie pomysłów przez uczestników Antykonferencji.

Michał Piasecki
Stowarzyszenie Homo Politicus