Relacja ze spotkania dyskusyjnego w Strawczynie

22 kwietnia o godzinie 14, w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie odbyło się spotkanie dyskusyjne „Nic o Was bez Was - aktywnie z młodzieżą Gminy Strawczyn”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Świętokrzyską Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA, a partnerem w jej organizacji była Fundacja Europomost.

Tematem głównym spotkania była polityka młodzieżowa, sposób komunikacji młodzieży z samorządem terytorialnym oraz organizacjami pozarządowymi, rola młodzieży w samorządzie terytorialnym.

W spotkaniu aktywny udział wzięli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, Wójt Gminy Strawczyn, grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej oraz młodzież.
Celem spotkania było przede wszystkim uświadomienie młodzieży jak ważna jest polityka młodzieżowa czy aktywność społeczna. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wyrazić swoją opinię na dany temat oraz zaproponować nowe pomysły, które uaktywnią młodzież oraz organizacje pozarządowe czy samorząd. Podczas spotkania mogliśmy się dowiedzieć jak w najskuteczniejszy sposób skomunikować się z młodzieżą oraz z jakimi problemami spotykają się młodzi ludzie na drodze do aktywności społecznej.

Wspólnie z uczestnikami spotkania wypracowaliśmy następujące wnioski:

  • ● by zwiększyć aktywność społeczną młodych ludzi trzeba zacząć już od edukacji wczesnoszkolnej, ucząc dzieci bezinteresownych działań na rzecz drugiej osoby,
  • ● ważnym podmiotem w edukacji postaw społecznych jest szkoła oraz samorząd uczniowski,
  • ● zaangażowanie rodziców i dzieci w działalność społeczną, jako forma spędzania wspólnie wolnego czasu, czego skutkiem będzie budowanie postawy społecznej już od najmłodszych lat,
  • ● organizowanie spotkań nieformalnych z młodzieżą,
  • ● wspólne organizowanie wydarzeń na terenie Gminy Strawczyn,
  • ● stworzenie aktualnej bazy organizacji pozarządowych, które działają aktywnie na terenie Gminy Strawczyn,
  • ● powołanie Młodzieżowej Rady Gminnej na czele z liderem, który będzie wspierał działania MRG.

W trakcie dyskusji samorząd Gminy Strawczyn oraz jednostki pozarządowe zadeklarowały chęć i otwartość na pomysły zainicjowane przez młodzież.

Szczepan Bogucki
Fundacja Europomost