Relacja ze spotkania dyskusyjnego w Staszowie

Młodzi chcą mieć wpływ na sprawy, które ich dotyczą, dlatego 15 kwietnia o godzinie 16:00 w Staszowie na ul. Parkowej 10 (Siedziba Fundacji FARMa) odbyło się spotkanie dyskusyjne młodzieży z przedstawicielami władzy (Staszów, Połaniec).

Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Małgorzata Żugaj - Skarbnik Gminy Połaniec, Pani Katarzyna Ciepiela - Dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury, radni: Pani Gabriela Urbańska i Pan Dominik Rożek, oraz Pani Pedagog i prezes Stowarzyszenia Bliżej z Połańca Pani Małgorzata Sokołowska oraz wspaniała młodzież z Połańca i Staszowa.

Organizatorem spotkania była Sieć Synergia we współpracy ze Stowarzyszeniem Bliżej z Połańca i Fundacją FARMa ze Staszowa. Chcieliśmy odnaleźć odpowiedź na pytanie „Czy małe miasto rozwija pasje młodzieży?”. Spotkanie trwało 3 godziny i przebiegło w miłej atmosferze, żywe dyskusje pozwoliły na wymianę doświadczeń, oraz omówienie i wybranie najlepszych rozwiązań. Żywa dyskusja pozwoliła na sformułowanie istotnych wniosków dla dalszych działań:

 • ● bardzo potrzebne jest organizowanie spotkań motywujących (do działań, do zmian, do rozwoju, do nawiązywania zdrowych relacji),
 • ● niezmiernie istotne jest wyszukiwanie instruktorów z pasją, zaangażowanych, zmotywowanych,
 • ● faworyzowanie, dofinansowanie, sponsorowanie popularnych zainteresowań, te mniej znane są zapominane i nie dofinansowywane (nie ma pasji ważniejszej, mniej ważnej, nie faworyzować rozwoju jednej pasji w mieście),
 • ● ważne jest promowanie swoich pasji, pokazywanie sukcesów, zalet rozwoju pasji, (szczere rozmowy, mówienie o swoich potrzebach),
 • ● inicjowanie różnych działań, pozyskiwanie sponsorów, współpraca z instytucjami,
 • ● reklamowanie, promowanie swoich pasji poprzez  wykorzystywanie nowych technologii, pokazanie się, wzajemne „nakręcanie się”, „zarażanie” (ważne jest, aby w rozwijaniu pasji nie być samemu, w grupie jest siła działania),
 • ● współpraca z ludźmi z innych miast, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń,
 • ● wśród młodzieży ważne jest przełamywanie wewnętrznego strachu, łamanie stereotypów, wyjście do ludzi ze swoimi pasjami,
 • ● młodzież zwróciła również uwagę na brak czasu, a więc ważna jest także  taka organizacja czasu, aby zostało go na rozwijanie swoich pasji,
 • ● istotna jest także baza umożliwiająca rozwój pasji (środki, warunki),
 • ● młodzi  obawiają się krytyki ze strony innych osób, odnoszących się do ich zamiłowania daną pasją (nie chcą się nią chwalić pokazywać, gdyż boją się, że zostaną wyśmiani).

Okazało się, że pasje jakie posiadają młodzi ludzie są dla niech niezmiernie ważne. Dlatego opracowane wnioski chcą wdrażać w życie od zaraz. Nie chcą tracić czasu na długie planowanie działań. Oni chcą po prostu to zrobić, a nasze organizacje będą pomagać, wspierać, motywować w dążeniu do celu.

Zofia Wolska
Stowarzyszenie Bliżej