Relacja ze spotkania dyskusyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

10 kwietnia 2015r. w Galerii Fotografii MCK w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie dyskusyjne #KALEDOSPOP - Tak to widzimy.

Celem spotkania było pokazanie potencjału młodzieży z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zawrócenie uwagi przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego  na problemy i potrzeby młodzieży w mieście.

W spotkaniu licznie uczestniczyli: Prezydent miasta Jarosław Górczyński,  Radni Miejscy, przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych oraz aktywna młodzież.

W trakcie spotkania prezentowały się młodzieżowe grupy nieformalne, które opowiadały o swoich działaniach, pasjach i zainteresowaniach oraz jaki to ma wpływ na nich samych i pozostałą młodzież.

Grupy nieformalne:

  • ● Geocaching K&K Team,
  • ● Afrykańskie Słonie Leśne,
  • ● Zespół Pomocy Koleżeńskiej,
  • ● 42 Royal Marines Commando GHR,
  • ● Kontur,
  • ● Ostrowieckie Dni Fantastyki,
  • ● E-sport,
  • ● GRH Zgrupowania "Ponury".


W kolejnej części spotkania Pani Katarzyna Cukierska przedstawiła zależności między działalnością społeczną a budowaniem więzi z miastem i indywidualnymi korzyściami. Udowodniła, że warto inwestować w młodych ludzi, rozwijać  ich kompetencje społeczne i obywatelskie jak również cechy liderskie.
Ostatnią częścią spotkania była część warsztatowa. Uczestnicy podzielili się na 4 grupy i opracowali analizę SWOT Aktywności Młodzieżowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dzięki organizacji tego spotkania okazało się, że w Ostrowcu Świętokrzyskim jest bardzo wiele grup młodzieżowych, które aktywnie realizują swoje pasję i zainteresowania, a ich potencjał jest niewykorzystywany. Młodzież ta potrzebuję wsparcia zarówno merytorycznego jak i finansowego. Problemem często jest też bark wsparcia ze strony bliskich i rówieśników. Mimo wielu przeciwności młodzież ta nie zaprzestaje swoich działań i będzie dalej dążyć do realizacji swoich pomysłów.

Prezydent miasta zadeklarował pomoc i wsparcie dla młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim, był zachwycony pomysłami oraz działaniami osób młodych w mieście. Młodzież ta może też liczyć na dalszą współpracę ze Stowarzyszeniem Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych oraz Siecią SYNERGIA.

Paulina Wąsik
Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK