Relacja ze spotkania dyskusyjnego w Zagnańsku

10 kwietnia o godzinie 13:30 w Zagnańsku odbyło się spotkanie dyskusyjnie „Wczorajsze jutro jest dzisiaj - młodzież w działaniu”, organizowane przez Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA, koordynowane przez Fundację Europomost.

Tematem przewodnim spotkania była polityka młodzieżowa oraz metody nawiązywania współpracy między samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi a lokalną społecznością i wreszcie samą młodzieżą.

W spotkaniu wzięli aktywny udział zarówno przedstawiciele władz samorządowych jak i organizacji pozarządowych. Mieliśmy również przyjemność gościć grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 w Zagnańsku oraz młodych ludzi z głową pełną pomysłów oraz chęcią do stworzenia czegoś nowego, jak też wzięcia aktywnego udziału w życiu społecznym swojej gminy.

Celem spotkania było uświadomienie zarówno młodzieży jak też społeczności lokalnej, organom samorządowym oraz jednostkom pozarządowych jak istotną rolę odgrywa obecnie polityka młodzieżowa, oraz sama młodzież, od której przecież zależy nasza przyszłość. Możemy śmiało powiedzieć, że cel zamierzony został osiągnięty, wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali nowe informacje:

  • ● młodzież dowiedziała się gdzie można szukać oraz zamieszczać wiadomości o działaniach lokalnych, jak też do kogo można kierować swoje pytania czy wnioski,
  • ● samorząd gminny jak też organizacje pozarządowe otrzymały sygnał od młodzieży, że jest ona chętna do współpracy lecz nie do końca wie, gdzie i z kim można rozmawiać o swoich pomysłach, a zatem jest nad czym pracować.

W związku z powyższym w trakcie debaty zostały poruszone bardzo istotne kwestie oraz zainicjowane wstępne  działania jak choćby powołanie Rzecznika ds. młodzieży. Warto zauważyć, że inicjatywa ta wyszła od przedstawiciela władz samorządowych, co jest niezwykle istotne ponieważ jest to sygnał zarówno dla organizacji samorządowych jak i młodzieży czy społeczności lokalnej, że samorząd terytorialny jest otwarty na propozycje i chce współpracować. W trakcie spotkania doszliśmy również do kolejnego bardzo ważnego wniosku: Gmina to My. Nie powinniśmy traktować Gminy jako urzędu, od którego tylko wymaga się realizacji kolejnych zadań nie dając od siebie nic w zamian jak choćby własnej aktywności obywatelskiej. Kolejnymi konkluzjami do jakich doszli wspólnie uczestnicy spotkania to m.in:

  • ● konieczność częstszej organizacji spotkań z młodzieżą i dla młodzieży,
  • ● potrzeba stworzenia miejsc do spotkań dla młodzieży,
  • ● potrzeba zniesienia bariery komunikacyjnej młodzieży z samorządem, organizacjami pozarządowymi,
  • ● wolna strefa dla młodzieży,
  • ● więcej warsztatów dla młodzieży,
  • ● inicjowanie nowych działań to nie tylko prawa ale również i obowiązki,
  • ● stworzenie forum internetowego młodzieży z Gminy Zagnańsk.

Ostatni z wyżej wymienionych wniosków okazał się strzałem w dziesiątkę i przypadł do gustu zarówno starszej jak i młodszej części uczestników. Oddzielna zakładka w gminnym portalu internetowym przeznaczona dla młodzieży może okazać się wylęgarnią pomysłów oraz miejscem komunikacji między przedstawicielami różnych grup społecznych. Debata zakończyła się deklaracjami uczestników spotkania dotyczącymi chęci uczestnictwa i współpracy w kolejnych spotkaniach oraz rozmową przy kawie i ciastku.
Całe spotkanie obfitowało w wielość pomysłów płynących ze wszystkich stron a co najważniejsze upłynęło w przemiłej atmosferze czego życzymy sobie przy okazji organizacji kolejnych spotkań.

Marta Bogucka
Fundacja Europomost