Relacja ze spotkania dyskusyjnego w Busku-Zdroju

9 kwietnia w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się pierwsze spotkanie dyskusyjne Sieci SYNERGIA pt. "Rozwój gospodarczy a sytuacja ludzi młodych w województwie świętokrzyskim". Debata w formule "open space" adresowana głównie do młodzieży z południowej części województwa: powiat buski, pińczowski, oraz kazimierski.

Debata wywołała dyskusję na temat polityki gospodarczej samorządów, w odniesieniu do przerażających danych statystycznych dotyczących naszego regionu. Na konferencji pojawili się  przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, samorządów uczniowskich, przedstawiciele świata biznesu oraz osoby indywidualne, zainteresowane tematyką problemów młodzieży oraz sytuacją gospodarczą woj. świętokrzyskiego. Na konferencji obecna była młodzież z powiatu buskiego, pińczowskiego, Starosta Buski - Jerzy Kolarz, Starosta Pińczowski - Zbigniew Kierkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Busku-Zdroju - Grzegorz Lasak, Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego - Karol Kliś, Świętokrzyski Rzecznik Młodzieży - Barbara Zamożniewicz, Michał Piasecki - Przewodniczący Sieci SYNERGIA,  Paweł Szczepanik - Prezes firmy WERTUI - System dla Biznesu, Anna Korczyńska-Wieloch - właścicielka Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Językowego Słoneczko, Katarzyna Legawiec - Buskie Samorządowe Centrum Kultury, Piotr Szumilas - Centrum Informacji Turystycznej Busko-Zdrój, członkowie Sieci SYNERGIA oraz Stowarzyszenia „Młode Busko”, nauczyciele, mieszkańcy oraz osoby zainteresowane tematyką rozwoju gospodarczego regionu.

Spotkania dyskusyjne odbywające się na terenie całego województwa mają być refleksją nad obecną sytuacją gospodarczą i demograficzną regionu oraz próbą zastanowienia się nad potencjalnym kierunkami rozwoju w przyszłości. Bez klarownej i perspektywicznej misji wokół, której zostaną skupione działania trzech sektorów ciężko sobie wyobrazić przyszłość świętokrzyskiego w kolorowych barwach. Reprezentujemy świętokrzyską młodzież i jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją gospodarczą i demograficzną naszej małej ojczyzny. Młodzi ludzie to „sól tej ziemi”, i największy potencjał jakim dysponuje nasz region. W chwili obecnej tracimy, z każdym rokiem nasz największy skarb jakim są mieszkańcy. Zastraszająca emigracja, wyludnianie i starzenie się regionu to bardzo niepokojące symptomy, świadczące o tym, że  województwo świętokrzyskie dalej traci na znaczeniu. Przy obecnej tendencji, będzie bardzo ciężko utrzymać nam województwo w perspektywie kilkunastu lat. Młodzi ludzie zgłaszają do nas problemy z jakimi stykają się na co dzień, najczęściej słyszymy o marnych perspektywach rozwojowych, monotematycznym rynku pracy, w którym pensje należą do jednych z najniższych w kraju. Młodzież chcę mieszkać i zakładać rodziny w naszym województwie, potrzebuje ku temu stworzenia odpowiednich warunków, i przyjaznego klimatu w wyniku współpracy samorządu, organizacji pozarządowych, biznesu, oraz mieszkańców regionu.

Chcemy mieszkać na ziemi naszych ojców, przepełnionej piękną historią, jednak niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni do emigracji za „chlebem”. Z ciekawością obserwujemy poruszenie po wystąpieniu pana Michała Sołowowa podczas gali Człowiek Roku 2014. Przysłowiowe włożenie kija w mrowisko, poruszyło i zmotywowało również nas ludzi młodych do zakasania rękawów i działania na rzecz województwa świętokrzyskiego.

Wyrażamy szczerą chęć współpracy ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi przyszłością naszego regionu. Świętokrzyskie to nasz dom, i to głównie od aktywnych społecznie „domowników” zależy jego przyszłość. Jako Sieć SYNERGIA wyrażamy również gotowość do bycia przestrzenią debaty publicznej na temat przyszłości regionu, oraz problemów dotykających nasze województwo.
Podczas konferencji w Busku-Zdroju doszło do bardzo ciekawych dyskusji podczas pracy w grupach w wyniku których opracowane zostały wnioski, które w najbliższym czasie zostaną przekazane decydentom.

Łukasz Szumilas
Prezes Stowarzyszenia „Młode Busko”