Konsultacje Programu Współpracy na 2017 rok

Sieć SYNERGIA zachęca do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2017.

Szczegóły