Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.

Zapraszamy do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.

Szczegóły