Poznaj program Erasmus+ jeszcze lepiej!

Poznaj program Erasmus+ jeszcze lepiej!

Spotkanie informacyjne programu Erasmus+ Edukacja szkolna odbędzie się w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Cel spotkania

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+.

Celem spotkania jest podniesienie wiedzy na temat możliwości realizacji projektów w programie Erasmus+ szczególnie w sektorze Edukacja szkolna (Akcja KA1 i KA2), omówienie formularza wniosku o dofinansowanie, prezentacja przykładów dobrych praktyk, udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Szczegóły