Włącz się w tworzenie programu dla młodzieży

Trwa praca nad "Programem wspierania aktywności społecznej młodzieży w województwie świętokrzyskim".

Dołożycie swój głos w trakcie warsztatu 7 kwietnia w Kielcach?

Szczegóły:

http://goo.gl/8m9uWM