Konkurs Nowa Przestrzeń

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego ogłosiła kolejną edycję konkursu "Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętokrzyskiego".


Konkurs organizowany jest od 2013 roku i ma na celu nagrodzenie autorów działań, które w najlepszy sposób angażują młodzież społecznie.
W poprzedniej edycji nagroda trafiła do Stowarzyszenia Sabat Fiction za wspólną z Targami Kielce SA inicjatywę pt.: Sabat Fiction-Fest.

Zgłoszenia w konkursie do 21 września br.

Nagroda główna to tytuł honorowy oraz nagroda finansowa w wysokości 1 000 złotych.
Finał konkursu odbędzie się w trakcie Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego w terminie 5 października w Kielcach.

Wszystkie informacje na stronie: Nowa Przestrzeń