List otwarty do Przewodniczącego Rady Miasta Kielce i Radnych Miasta Kielce

Świętokrzyska Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA, zrzeszająca 23 organizacje pozarządowe z regionu świętokrzyskiego, w tym 10 z Kielc, apeluje do Państwa o przyspieszenie i finalizację procedury powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.


Szanowny Panie Przewodniczący!

Szanowni Państwo Radni!

Z niepokojem śledzimy kolejne sesje Rady Miasta, na których nie udaje się podjąć tej, z upragnieniem wyczekiwanej przez młodzież, uchwały. Jako społecznicy, zatroskani o obywatelski i zrównoważony rozwój miasta oraz jako organizacje wspierające działania mające na celu wzmacnianie postaw obywatelskich młodzieży, zdecydowanie popieramy inicjatywy mające na celu powstawanie młodzieżowych rad miast i gmin. Organy te pełnią rolę konsultacyjno-doradczą, wzmacniają postawy demokratyczne oraz aktywność społeczną młodych osób oraz pełnią ważną funkcję w edukacji obywatelskiej przyszłych dorosłych mieszkańców naszych miejscowości.

Młodzi Kielczanie od wielu lat starają się powołać swoją Radę w Kielcach, lecz cały czas natrafiają na przeszkody. Z wielkim optymizmem obserwowaliśmy wysiłek włożony przez obecną grupą inicjatywną młodych osób, na czele z Magdą Malec, którzy od roku spotykali się, dyskutowali i szeroko konsultowali swoją inicjatywę. O swoim pomyśle rozmawiali z innymi Młodzieżowymi Radami z regionu oraz całej Polski. Wsparcie uzyskali także od nas, Świętokrzyskiego Rzecznika Młodzieży i kieleckich organizacji pozarządowych, działających w ramach Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Uczestniczyli w wielu szkoleniach i warsztatach, niektóre sami inicjowali i organizowali! To świadczy o wielkiej determinacji i wielkim zapale, który im towarzyszy. Tego zapału nie można zmarnować!

Młodzieżowa Rada Miasta to szkoła praktycznego zastosowania zasad demokracji i narzędzi partycypacyjnych, kształcenie przyszłych elit Miasta, które realizując teraz swoje pomysły i połykając “bakcyla demokracji”, będą z całą pewnością odpowiedzialnie podejmować decyzje jako dorośli obywatele kraju, czy mieszkańcy Kielc. Dwa razy się zastanowią podejmując decyzję o wyjeździe z miasta zadając sobie pytanie: Czy mogę stąd wyjechać? To miasto mnie potrzebuje!

Głos młodych ludzi zbyt często jest pomijany w debacie publicznej a ich inicjatywy tłamszone. A to właśnie młodzież powinna wiedzieć jak Miasto musi się zmieniać, aby młodzi ludzie czuli, że Kielce są miejscem dla nich.

Pozwolimy sobie zacytować w tym miejscu słowa „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli” (Jan Zamoyski z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej 1600 r. ; sparafrazowany przez Stanisława Staszica w Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego, 1787 r.)

Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Nie bójcie się młodzieży! Nie pozwólcie, aby po raz kolejny młode osoby zawiodły się na Kielcach.

Jeśli państwo nie odniosą się do tego pomysłu z aprobatą, bez względu na to, kto będzie rządził Miastem, Młodzi będą pamiętać, że Kielce zamknęły przed nimi drzwi. I trudno będzie znaleźć po raz drugi do tych drzwi klucz.

Z wyrazami szacunku,
Prezydium Sieci SYNERGIA