Studio TM: Finał projektu „Janko Muzykant Modern”

Fundacja Studio TM zaprasza  na finał projektu „Janko Muzykant Modern”, który jest realizowany  w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.


Projekt ten to twórcze, nowatorskie spotkanie młodych z Henrykiem Sienkiewiczem i jego bohaterami, odkrywanie przez młodzież polskiego noblisty w sposób niestandardowy, przedstawianie jego twórczości za pomocą języka teatru, tańca, tekstów literackich. 

Młodzież z czterech współpracujących ze sobą ośrodków: Teatru Zbożowego z Kielc, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Rodzinnego Domu Dziecka w Daleszycach i Placówek Oświatowych w Oblęgorku podczas trzech twórczych spotkań doskonaliła swoje umiejętności teatralne, taneczne, choreograficzne, poznawała twórczość znanego pisarza, interpretując aktywnie jego dzieła. Spotkania te przyniosły młodym wiele satysfakcji, uruchomiły w nich wewnętrzny potencjał, pozwoliły na integrację i bliższą współpracę czterech ośrodków kulturalnych.

Owocem tych działań jest wspólna propozycja artystyczna, która zostanie zaprezentowana w piątek 28 października 2016 roku o godz. 13.00, w Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!