Przedstawiciele Sieci SYNERGIA w RDPP

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się posiedzenie III kadencji Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Celem Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest koordynowanie i doskonalenie współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną.

Rada  jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie pożytku publicznego.

Głównym zadaniem tego gremium jest stałe monitorowanie, poznawanie potrzeb społeczności lokalnych, wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb oraz rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych.

Członkowie III kadencji Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujący organizacje należące do Sieci SYNERGIA:

  • Sebastian Gralec, prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój
  • Agnieszka Kmiecik, prezes zarządu Fundacji Centrum Europy Lokalnej
  • Michał Piasecki, sekretarz stowarzyszenia Homo Politicus