Świętokrzyskie - jaka przyszłość

9 padziernika br. w Kielcach odbędzie się konferencja pt.: "Świętokrzyskie - jaka przyszłość".

Zaproszeni na nią zostali najwięksi przedsiębiorcy z regionu, samorządowcy, posłowie..., zabrakło zaproszenia dla młodzieży i całego sektora pozarządowego.

Wystąpiliśmy do organizatorów wydarzenia z prośbą o zaproszenie do dyskusji organizacji reprezentujących młodzież, skupionych w Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA.

Z radością odczytaliśmy informację na temat konferencji „Świętokrzyskie - jaka przyszłość”, planowanej na dzień 9 października br. w Kielcach.
 
Pragniemy przypomnieć, że w kwietniu tego roku Świętokrzyska Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA wyszła z inicjatywą organizacji debaty publicznej, która odbyła się na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach pod hasłem „Antykonferencja o przyszłości regionu”. Udział w nim wzięli przedstawiciele różnych środowisk: osoby związane z polityką oraz samorządem, przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywiści oraz wiele młodych osób (studenci, uczniowie szkół). W sumie ponad 90 osób z całego województwa. Głęboko wierzymy, że jedynie w szerokim dialogu jesteśmy w stanie znaleźć najlepsze rozwiązania dla naszego regionu.

W informacjach na temat planowanej przez Państwa konferencji na temat przyszłości i rozwoju województwa uderzył nas fakt, że nie zostali  zaproszeni na nią młodzi ludzie, ani organizacje je reprezentujące. Przypominamy, że wysoka emigracja, w szczególności młodych, dobrze wykształconych i przedsiębiorczych osób, to jeden z największych problemów, który blokuje rozwój naszego regionu. Organizacje, które na co dzień pracują z młodzieżą i są skupione w naszej sieci, jak nikt inny znają i doświadczają problemu emigracji młodzieży. Mogą one wzbogacić dyskusję o bardzo ważną perspektywę. Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie udziału 5 osób reprezentujących organizacje pozarządowe skupione w Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA
w wydarzeniu „Świętokrzyskie - jaka przyszłość”.

Rekomendujemy także zaproszenie przedstawicieli innych organizacji i liderów społecznych. Dyskusja o rozwoju województwa wyłączenie przy udziale przedsiębiorców i organizacji gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem strony społecznej, daje jedynie wąski obraz problemu.

Z  wyrazami szacunku,
Prezydium Sieci SYNERGIA