Świętokrzyska Młodzież chce rozmawiać!

Nie kończmy debaty na Sołowowie - Świętokrzyska Młodzież chce rozmawiać!

Szanowni Państwo!

Z ciekawością obserwujemy poruszenie po wystąpieniu pana Michała Sołowowa podczas gali Człowiek Roku 2014. Cieszy nas fakt, jak wiele różnych osób i środowisk komentuje jego słowa i deklaruje chęć uczestnictwa w debacie publicznej na temat przyszłości regionu. Są to między innymi partie polityczne i władze samorządowe.

Jako sieć skupiająca 22 organizacje społeczne pracujące z młodzieżą województwa świętokrzyskiego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na niekorzystne wskaźniki demograficzne w kontekście malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym, zmniejszającego się w szybkim tempie salda migracji, narastającego bezrobocia. Czynniki te bezpośrednio dotyczą młodych osób z naszego regionu. Chcemy, aby młodzież pozostała w naszym regionie i tutaj współtworzyła jego dobrobyt, miała wpływ na jego zrównoważony rozwój. Do tego muszą być stworzone warunki, które ułatwią tej grupie podjęcie decyzji o pozostaniu czy powrocie z innych miast. A na te decyzje wpływają liczne czynniki, które są kształtowane przez wszystkie sektory: gospodarczy, społeczny i publiczny.

Jako reprezentanci młodych osób z całego regionu znamy ich potrzeby. Uważamy, że w połączeniu potencjałów i pomysłów młodzieży, biznesu i samorządowców tkwi olbrzymia siła. Świętokrzyska Sieć Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA wyraża swoją gotowość i chęć udziału w proponowanych przez wszystkie osoby, instytucje i partie polityczne debatach publicznych na temat przyszłości województwa. Pragniemy również, aby debaty te były otwarte dla całego sektora pozarządowego w regionie.

Apelujemy, by w debacie o przyszłości województwa nie pomijać grupy, która tę przyszłość będzie tworzyć - młodzieży.

Z wyrazami szacunku
Członkowie Świętokrzyskiej Sieci Aktywności Młodzieżowej SYNERGIA