Tworzymy standardy

Wdrażamy standardy pracy z młodzieżą. Umacniamy pozytywny wizerunek i znaczenie organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą.

Każda z naszych organizacji pracuje z młodzieżą. Każda z  naszych organizacji uważa, że robi to najlepiej na świecie. Ale dopiero opracowując standardy i trzymając się nich mamy pewność, że to co robimy ma oczekiwaną dla wszystkich wartość. Dlatego standardy są dla nas ważne  i dlatego je promujemy.
Walczymy z trywializowaniem roli organizacji młodzieżowych- przygotowanie młodzieży do pracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, odnajdywanie swoich mocnych i słabych stron, promowanie postaw obywatelskich, dbałość o swoje najbliższe środowisko to są bardzo ważne sprawy! Nikt tego nie jest w stanie zaoferować młodym ludziom poza organizacjami pozarządowymi.
Nasza praca ma olbrzymią wartość, wiemy to i chcemy, by wszyscy się o tym dowiedzieli.