Współpraca NGO z JST

Dążymy do wzmocnienia relacji i współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami w obszarach związanych z młodzieżą.

Sieć SYNERGIA skupia 22 organizacje pozarządowe z 9 powiatów województwa świętokrzyskiego. Duża ilość organizacji posiadających ogromne doświadczenie zarówno w pracy z młodzieżą jak i tworzeniu dokumentów i projektów dotyczących polityki młodzieżowej, doświadczenie międzynarodowe członków tych organizacji, członkostwo w innych instytucjach pozarządowych i zrzeszeniach w tym min. Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych sprawia że SYNERGIA jest wartościowym partnerem dla  samorządu lokalnego jak i regionalnych polityków w sprawach dotyczących sytuacji i rozwoju świętokrzyskiej młodzieży.

Jednym za naszych podstawowych celów jest współdziałanie z osobami i instytucjami decydującymi o rozwoju poszczególnych regionów (gmin i powiatów) jak i całego województwa. W tym celu zachęcamy do współpracy w formie pomocy przy współtworzeniu jak i konsultacji realizowanej polityki młodzieżowej, opiniowaniu projektów skierowanych do ludzi młodych i tworzeniu strategii i raportów mających na celu poprawę sytuacji mieszkańców naszego województwa.